No Data

Member Logiท

อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก

กิจกรรมสิงหาบูชาพระคุณแม่ วันที่ ๑๘  สิงหาคม ๒๕๕๗กิจกรรมวันวิสาขบูชา ธรรมสมโภช หัวข้อเรื่อง "พุทธศิลป์- พุทธธรรม"
๑๐๘ ปี ชาตกาลพุทธทาสภิกขุ และ ๑๐๓  ปี  ชาตกาลปัญญานันทภิกขุ

กิจกรรมการศึกษาหลักสูตรพระไตรปิฎกตัวตนเอง

กิจกรรมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์
เนื่องในวันมาฆบูชา วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
กิจกรรมการประกวดวาดภาพพุทธประวัติ
 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๗
ผลการประกวดและบรรยากาศการประกวดวาดภาพพุทธประวัติ ในหัวข้อเรื่อง  "ตรัสรู้" 
รางวัลชนะเลิศ                      เด็กหญิง พิยดา  สุวรรณสายะ                   โรงเรียนนาคประสิทธิ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑    เด็กหญิง กัญญาภรณ์      ศรีระวงศ์            โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒    เด็กหญิง พรชิตา   หิมารัตน์                      โรงเรียนนาคประสิทธิ์
รางวัลชมเชย                        เด็กหญิง รัตติกาญน์    คงทอง                  โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์
รางวัลชมเชย                        เด็กชาย บรรพต   คล้ายเมฆ                     โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนที่ได้รับรางวัลด้วยนะค่ะ  ส่วนน้องคนไหนที่ไม่ได้รับรางวัลก็อย่าเสียใจไปนะค่ะ 
เพราะทุกสิ่งคือประสบการณ์ที่เราสามารถจะนำมาพัฒนาและปรับใช้ได้ในครังต่อๆไปค่ะ 
 คลิกที่รูปภาพเมื่อต้องการดูภาพขนาดใหญ่
 
เว็บสำเร็จรูป
×