Member Logiท

อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก

นิทรรศการถาวรความเป็นมาธรรมสภา บันลือธรรม

ชีวะประวัติผู้ก่อตั้งธรรมสภา : ธรรมสภาแห่งแรกของประเทศไทย

                                              นิทรรศการถาวรที่จัดแสดงในส่วนนี้ จะกล่าวถึง ประวัติการก่อสร้าง ความเป็นมาของธรรมสภา บันลือธรรม ทั้งในอดีต ปัจจุบัน รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆในอนาคต เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชน อีกทั้งยังเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ให้กำเนิดธรรมสภาแห่งแรกของประเทศไทย  นายบันลือ   สุขธรรม  (อดีตพระราชาคณะที่ พระสุธรรมเมธี  ป.ธ.๘ อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมธิปไตย , อดีตเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์) เพื่อจักจัดฉลอง  ๑๐๐ ปีชาตกาลของท่าน ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘
 
เว็บสำเร็จรูป
×